Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

O Fundacji Uniwersyteckiej Fides et Ratio im. Jana Pawła II Wielkiego

Treść


Fundacja Uniwersytecka Fides et  Ratio powstała na bazie klubu Fides et Ratio im. Jana Pawła II Wielkiego.

Na początku lutego 2010r kilka młodych osób zainteresowało się powstaniem grupy dziennikarskiej co zaowocowało pierwszym spotkaniem z młodzieżą (Mateusz Florek, Katarzyna Kowalczyk, Piotr Radzik, Robert Zięba i Anna Radzik) w dniu 6 lutego 2010r. do których szybko dołączyły Justyna i Agnieszka Kalicieckie oraz Natalia Siedlarz i Ludmiła Wójcik.

Następnie zorganizowane zostało oficjalne inauguracyjne spotkanie z prof. Włodzimierzem Dłubaczem (KUL).
Spotkanie rozpoczęło się krótkim wstępem proboszcza Marka Tabora oraz krótkim występem zespołu Pokolenie JPII, przedstawieniem profesora i pierwszym wykładem opartym na encyklice Fides et Ratio pod tytułem "Wiara i Rozum jako źródła ludzkiej wiedzy"

Poniżej historyczne zdjęcie ze spotkania.

Jeszcze w tym samym roku 2010 Klub wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Gminą i Miastem Stary Sącz, Miastem Nowy Sącz, instytutem "Institut de la Philosophie Classique" z Paryża jak również kilkoma uczelniami zorganizował pierwsze Międzynarodowe Interdyscylinarne Seminarium Naukowe - Idee-Człowiek-Filozofia w Centrum OPOKA w Starym Sączu ( www.seminarium.stary.sacz.pl )

Z biegiem lat do klubu dołączyło ponad 450 osób.

Przez kolejne lata Klub FeR współorganizował kolejne seminaria naukowe jak również inne wydarzenia i akcje.

Historia działań Klubu FeR od początku do czasu rejestracji FUNDACJI

2010r

-   6 luty  - inauguracyjne spotkanie - Wiara i Rozum jako źródła ludzkiej wiedzy (prof. Dłubacz)
- 23 maja  - Majówka z okazji Dnia Matki i Ojca
-   5 czerwca - Sługa Boży Ks. Jerzy Popiełuszko - Testament Duchowy (prof. Dłubacz)
- 11 czerwca - kurs nowej ewangelizacji - Nowe Życie z Bogiem (SNE św. Kingi)

- 15 lipca - Wystawa plakatów antyaborcyjnych (fund. STOP ABORCJI) - wywiady
- 25 lipca - współorganizacja koncertu - Pokolenie JPII - "Rodzina Miłością silna"
-   5 - 8 sierpnia - Seminarium Naukowe "idee-człowiek-filozofia"

- 29 pażdziernik - kurs Nowe Życie z Bogiem (SNE św. Kingi)
- kilkunastukrotnie wyświetlenie filmu (teatru) Tajemnica Eucharystii

2011r

- 15 stycznia - Ale graty, czyli czym latamy w kosmos (b. prac. UJ - W. Kwitowski)
- 28 stycznia - nagranie spotkania z Jarosławem Kretem i wywiad
-   3 - 7 sierpnia - Seminarium Naukowe "Idee-człowiek-filozofia"
- 25 listopada - Marsz dla Życia i Rodziny
- wielokrotnie wyświetliliśmy różne nagrania wideo naukowo-ewangelizacyjne
- od grudnia rozpoczęliśmy kilka nagrań z osobami starszymi cyklu "Historia wspomnieniami żywa"
  (wywiady z Katarzyną Wojnarowską, Michałem Szewczykiem, siostrą Eleonorą Salamon (Caritas))

 

2012r

- 13 stycznia - spotkanie z Robertem Tekieli - zagrożenia duchowe
       oraz szkolenie młodych dziennikarzy Fides et Ratio

- 27 stycznia - Afganistan bez tajemnic (Elżbieta i Jakub Gajda)
- 29 kwietnia - spotkanie JANEM BUDZIASZKIEM (perkusista SKALDÓW) świackim rekolekcjonistą

-   1 maja - nasza akcja ogólnopolska - Filipińczycy modlą się za Polskę - dołączmy do Nich
-   inicjatywa wprowadzenia w parafii św. Elżbiety w Starym Sączu czwartkowej całodziennej  adoracji i powstanie Grupy Jana Pawła II Wielkiego (modlitewnej i muzycznej)
-   1 - 5 sierpnia - Seminarium Naukowe "Idee-człowiek-filozofia"

2013r

-   30 lipca - 4 sierpnia - Seminarium Naukowe "Idee-człowiek-filozofia"

2014r

-   5 - 10 sierpnia - Seminarium Naukowe "Idee-człowiek-filozofia"

2015r

-   26 - 31 lipca - Seminarium Naukowe "Idee-człowiek-filozofia"

2016r

-   24 - 30 lipca - Seminarium Naukowe "Idee-człowiek-filozofia"

2017r

-   30 lipca - 5 sierpnia - Seminarium Naukowe "Idee-człowiek-filozofia"
 

 
 

2942