Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

OBRONA ŻYCIA SĄDECKI MARSZ W OBRONIE ŻYCIA-NIEDZIELA

DATA I GODZINA
Niedziela, 16 października 2011
godz. 12:00
TRWA DO:
Czwartek, 19 stycznia 2012
godz. 16:00
LOKALIZACJA
Nowy Sącz
ORGANIZATOR
Fundacja Stop Aborcji

Treść

>>> OBRONA ŻYCIA-JESTEŚ ZA CHRYSTUSEM! <<<


W momencie, gdy uświadomimy sobie złożoność naszego biologicznego ekosystemu, dochdzimy do wniosku, że Ktoś nad tym wszystkim czuwa, każda, nawet najdrobniejsza komórka ma sens istnienia i jest w swoisty sposób "zaprogramowana". Co kryje się pod sferą "architekta", który wszechświat zaprojektował? Pomijając kwestie zwolenników wielkiego chaosu, z którego przypadkiem wyłoniło się życie ( dość przestarzałe-kosmogonia antyczna), dochodzimy do wniosku, że cały wszechświat funkcjonuje z woli Absolutu ( Pana Boga). Według teologii tylko Bóg daje życie i może je odbierać, a próba zabawy w Boga zawsze kończy się osobistym nieszczęściem, (pomijając popełnienie ciężkiego grzechu). Przez tysiąclecia każdy człowiek, poczęty naturalnie, z woli Boga przychodził na świat, lub nie.

W XX wieku na skutek intensywnych badań nad sztucznym zapłodnieniem poza organizmem matki, zrodziło się poczucie, że to człowiek jest panem życia i śmierci. W momencie pierwszego porodu dziecka, powstałego z zapłodnionej komóeki metodą in vitro, powstawały teorie dotyczące możliwości ingerencji ludzi we własną populację.Wcześniejsze, uznawane za zbrodnicze koncepcje aborcji i eutanazji, kojarzone ze złem, niemieckimi obozami koncentracyjnymi przybrały bardziej cywilizowany płaszczyk feministycznego "prawa do brzucha" czy "godnej śmierci" (eutanazji). Obrońcy życia, powołując się na naturalny odruch życia mimo przeciwności oraz prawo ustanowione w Międzynarodowej Konwencji Praw Człowieka i Obywatela, za wszelką cenę starają się tak reformować akty prawne, dotyczące praw człowieka, aby zgodne były z nauką Kościoła i sumieniem. Chodzi tu o następujący zapis;" CZŁOWIEK MA PRAWO DO ŻYCIA OD POCZĘCIA AŻ DO NATURALNEJ ŚMIERCI". Obecnie na obrońców życia  trwa medialna nagonka, sponsorowana przez zwykłych morderców, zasłaniających się ideami "nowoczesnego państwa" i "postępowości". Do obrony życia wzywał wiele razy nasz papież- błogosławiony Jan Paweł II:"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi… ". Jego uporczywe wezwania do opamiętania się i ochrony tego, co najcenniejsze jednoznaczne określają, że jako wspólnota chrześcijańska jesteśmy zobowiązani do bezpardonowej walki z mordercami nienarodzonych i pomocnikami samobójców, czyli "lekarzami" odpowiedzialnymi za eutanazję.Bardzo gorzkie jest stwierdzenie, że lekarz, który składa przysięgę Hipokratesa i wypowiada słowa:"Nikomu, nawet na żądanie, nie podam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka na poronienie." jawnie sprzeniewierza się swojej misji i nie ma z tego tytułu nawet wyrzutów sumienia.

Jako katolicy, ludzie wierzący i opowiadający się za Chrystusem powiedzmu stanowcze NIE haniebynym praktykom współczesnego świata i jasno, jednoznacznie opowiedzmy się za ochroną ludzkiego życia, zarówno wschodzącego, jak i chylącego się ku zmierzchowi. Niech marsz dla życia w Nowym Sączu stanie się wyrazem naszej wiary i obywatelskiego obowiązku. Pokażmy światu, że dobro zwycięza ciemność i mrok współczesnej cywilizacji śmierci!

2228