Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Sługa Boży Ks. Jerzy Popiełuszko - Testament Duchowy

Sługa Boży Ks. Jerzy Popiełuszko - Testament Duchowy

Treść

Spotkanie poprowadzi profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Włodzimierz Dłubacz.

Specjalizuje się w filozofii klasycznej. Do głównych dziedzin jego zainteresowań należą: metafizyka, filozofia Boga i religii, antropologia, filozofia społeczeństwa i polityki oraz filozofia wychowania. Jest autorem wielu książek i artykułów. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) i wykładał w różnych ośrodkach zagranicznych. Organizował i współorganizował liczne kongresy i sympozja naukowe (międzynarodowe i krajowe) oraz studia. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych i redakcji czasopism. Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie i Instytutem Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu.

Opublikował między innymi Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa (Lublin 1992), O kulturę filozofii (Lublin 1994), Człowiek - praca - globalizacja (Nowy Sącz 2003), U źródeł koncepcji Absolutu. Od Homera do Platona (Lublin 2003).
Zatrudniony także w Stalowej Woli od roku akademickiego 1991/1992 (II semestr, pedagogika). Prowadził zajęcia z podstawowych zagadnień filozofii, antropologii filozoficznej i filozofii wychowania. Od roku akademickiego 2004/2005 na socjologii prowadzi wykłady kursoryczne z filozofii, katolickiej nauki społecznej i filozofii społeczeństwa, wykłady monograficzne z wybranych zagadnień z filozofii społeczeństwa i polityki oraz seminarium magisterskie z filozofii społeczeństwa i polityki. Dotychczas powstało na nim kilkadziesiąt prac magisterskich. Podjęte w nich badania dotyczyły między innymi następujących zagadnień: ideologii (koncepcji) socjaldemokracji, liberalizmu, New Age, globalizacji, koncepcji umowy społecznej, władzy, państwa i narodu, praw człowieka, demokracji, związków zawodowych, kultury masowej, problemu subkultur młodzieżowych, alkoholizmu, pokoju.

 

Zapraszamy

2590