Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej

Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej

Treść

Wprowadzenie

 1. Pilna potrzeba nowej ewangelizacji
 2. Obowiązek ewangelizacji
 3. Ewangelizacja i rozeznanie
 4. Ewangelizować wewnątrz współczesnego świata, wychodząc od stojących przed nim wyzwań

Pytania

Rozdział pierwszy
Czasy «nowej ewangelizacji»

 1. «Nowa ewangelizacja». Wyjaśnienie definicji
 2. Konteksty nowej ewangelizacji
 3. Jako chrześcijanie w obliczu tych nowych kontekstów
 4. «Nowa ewangelizacja» i zapotrzebowanie na duchowość
 5. Nowe sposoby bycia Kościołem
 6. Pierwsza ewangelizacja, troska duszpasterska, nowa ewangelizacja

Pytania

 

Rozdział Drugi
Głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa

 1. Spotkanie i zjednoczenie z Chrystusem celem przekazu wiary
 2. Kościół przekazuje wiarę, którą sam żyje
 3. Słowo Boże a przekaz wiary
 4. Pedagogia wiary
 5. Kościoły lokalne podmiotem przekazu
 6. Uzasadniać: styl głoszenia
 7. Owoce przekazu wiary

Pytania

Rozdział trzeci
Wprowadzenie w doświadczenie chrześcijańskie

 1. Inicjacja chrześcijańska, proces ewangelizacyjny
 2. Pierwsze głoszenie jako wymóg nowych form mówienia o Bogu
 3. Wprowadzać w wiarę, wychowywać do prawdy
 4. Cel «ekologii ludzkiej osoby»
 5. Ewangelizatorzy i wychowawcy jako świadkowie

Pytania

 

Podsumowanie

 1. Pięćdziesiątnica jako fundament «nowej ewangelizacji»
 2. «Nowa ewangelizacja», wizja dla Kościoła na dziś i na jutro
 3. Radość ewangelizacji  Źródło: http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html#_ftn11
2942