Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

1 maja 2012r Filipińczycy modlą się za Polskę - dołączmy do Nich

1 maja 2012r Filipińczycy modlą się za Polskę - dołączmy do Nich

Treść1 maja 2012r o godz. 12:00 (lub innej porze w miarę możliwości) wszyscy Polacy którzy pragną dobra Polski zbierajmy się w kościołach, kaplicach czy kapliczkach przydrożnych lub innych miejscach publicznych i odmówmy razem Ciesz się, Królowo Anielska oraz różaniec (Tajemnice Bolesne) za naszą Ojczyznę i o pokój na świecie


Prosimy o przekazanie dalej tej informacji !!!


Więcej na ten temat : http://www.millionrosesfortheworld.org/onecountrymain.html

 


"Zobowiązuję się odmawiać jeden różaniec codziennie, w każdym dniu w intencji danego narodu, aż przemodlę wszystkie narody świata"

 

Nasz cel: Od poniedziałku do soboty odmawiać różaniec za jeden kraj. W przeciągu 100 dni każdy z nas przemodli wszystkie kraje świata.

 

"Milion Róż dla Świata" - modlitewne działanie

 

10 października 2011 - 30 maja 2012
Jeden różaniec, Jeden kraj, Pokój na Świecie

 

Kraj: Polska (Europa) Dzień 176: 1 maja 2012
- Tajemnice Bolesne

 

Intencje dla Polski:

 1.  Aby Polska przeciwdziałała w wykorzystywaniu i handlu kobietami.
   
 2. Aby rząd rozwiązał problemy sądownictwa które jest nieefektywne i nieskuteczne.
   
 3. Aby dwa miliony Polaków którzy są za granicą mogły zbudować sobie nowe życie.
   
 4. Aby wzrost ekonomiczny stworzył więcej miejsc pracy i podniósł poziom życia 8 milionów Polaków żyjących w biedzie.
   
 5. Aby błogosławiony Jan Paweł II był dalej inspiracją dla całego świata
"I pledge to pray one rosary a day, every day for the intentions of one nation, until I pray for all the nations in the world" 
 
Our Goal: From Monday to Saturday, pray one Rosary for one country a day. In 200 days*, one would have prayed for all the nations of the world.

 

"A Million Roses for the World" Prayer Campaign

 
October 10, 2011 - May 30, 2012
One Rosary, One Country, World Peace
 
Country: Poland (Europe)  Day 176:  1 May 2012
Sorrowful Mysteries
 
Intentions for Poland
 1. That Poland control the exploitation and trafficking of women

 2. That the government address the issue of a judiciary that is ineffective and inefficient

 3. That the two million Poles living abroad may build new lives

 4. That economic growth may create more jobs and lift eight million Poles out of poverty


 5. That blessed John Paul II continue to inspire the world.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Filipiny: Krucjata Różańca w intencji pokoju

Pierwszy różaniec Filipińczycy odmówili za wychodzącą z krwawej wojny domowej Angolę. W ciągu kolejnych dni modlitwą objęte zostały wszystkie kraje Czarnego Lądu, w tym dopiero co powstały Południowy Sudan. Następnie kolej przyszła na Bliski Wschód i Amerykę. Obecnie każdego dnia milion Filipińczyków modli się za jedno z państw azjatyckich. Proszono m.in. o zaprzestanie prześladowań chrześcijan i przezwyciężenie podziałów kastowych w Indiach, dla Pakistanu o tolerancję, która pokona ekstremizmy religijne, a dla Chin o wolność religijną. Różaniec odmawiany jest indywidualnie, a do uczestnictwa w modlitewnej krucjacie za świat Kościół zaprosił także Filipińczyków żyjących na emigracji.

Akcji przyświecają słowa papieża Piusa IX: „Daj mi armię odmawiającą milion różańców dziennie, a zwyciężę świat”. Inicjatywa spotkała się z wielkim odzewem. Abp Antonio Ledesma podkreśla, że „jest to nie tylko okazja do uwrażliwienia na potrzeby ludzi żyjących w innych krajach, ale także do katechezy, ponieważ każdy z uczestników krucjaty dostaje materiały pozwalające lepiej odkryć znaczenie i siłę różańca”.

Modlitwą zostanie objęta także Polska. Będzie to miało miejsce 1 maja, w rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, którego Filipińczycy wspominają jako Papieża Bożego Miłosierdzia.

B. Zajączkowska, Filipiny

źródło: www.radiovaticana.org
 

Więcej na temat CUD-u na Filipinach w Miłujcie się


Plakaty do pobrania: 

      

- Plakat z godz:12 i Kościołem parafialnym
              - Plakat bez godziny i miejsca

 

Lista Linków

2942