Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

V Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia

V Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe: Idee – Człowiek – Filozofia

Treść

V Międzynarodowe Interdyscyplinarne

Seminarium Naukowe:

Idee – Człowiek Filozofia

5 - 10 sierpnia 2014r  

ORGANIZATORZY:

Katedra Filozofii Boga KUL (Lublin)

Przy współpracy:
- Institut de la Philosophie Classique (Paryż)
- Instytut Kulturoznawstwa WSG (Bydgoszcz)
- Wydział Teologiczny UMK (Toruń)
- Klub Fides et Ratio (Stary Sącz)
- Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych
- Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz

Program obejmuje cztery bloki tematyczne:

Zobacz -> PROGRAM SEMINARIUM 2014r

Komitet organizacyjny:

prof. W. Dłubacz – przewodniczący
ks. dr M. Kokoszka
mgr M. Witowski
mgr M. Mordarska
mgr K. Pomykała
B. Jamiński – sekretarz

HONOROWY PATRONAT:

Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak
Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz - Jacek Lelek

 

2942