Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Kultura

Treść

 

 

 

Na tej zakładce znajdziecie informacje dotyczące jednej z najważniejszych dziedzin naszego życia- kultury.Wbrew powszechnym przekonaniom kultura naszego regionu jest niezwykle bogata i powinna być powodem do dumy i naszego szacunku dla ludzkiej twórczości, która jest jednym z wyznaczników naszej dominującej pozycji w świecie.

 

 

  "Cogito ergo sum"-ta myśl wybitnego filozofa, stanowi główny powód twórczości ludzkiej określanej mianem kultury.

 

  Znajdą sie tu katolickie jak i świeckie treści, recenzje, sprawodzania, wartościowa, nastrojowa muzyka, która pozwoli nam się oderwać od codzienności i nastawić twórczo nasz umysł.

 

2228