Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Historia-Stary Sącz

Treść

 

 ,,Historia vitae magistra est'' -

 

                                               (Historia jest nauczycielką życia).

 

 

 

Stary Sącz i jego okolice po dziś dzień skrywają tajemnice. Początki naszego miasta i osadnictwa w jego pobliżu nie są nam całkowicie znane.Kim byli nasi przodkowie?Skąd przybyli?Czym się trudnili? Te i inne pytania do tej pory nie mają odpowiedzi. Mroczne fragmenty naszych dziejów to także białe plamy w historii nowożytnej. 

 

 

 

 

 

 

Choć nie mamy dostępu do funduszy, my i grono naszych kolegów postaramy się ocalić od zapomnienia wiele faktów z historii naszego miasta. Interesuje nas przede wszystkim II wojna światowa i związane z nią tragiczne wydarzenia, między innymi: tragedia sądeckich Żydów, do dzis niewyjaśnione zniknięcie aktu lokacji Starego Sącza oraz polskie i niemieckie umocnienia polowe (transzeje w Marcinkowicach z okresu I wojny światowej, bunkry niemieckie na terenie sądecczyzny między innymi w Rytrze, Barcicach, Piwnicznej). Chcielibyśmy także choć trochę wyjaśnić początki Starego Sącza, badając pozostałości dawnego grodziska w Podegrodziu, tereny Winnej Góry i Góry Parkowej- miejsc, po których można się spodziewać, że kryją tajemnicę początków osady o nazwie Sącz. Sporządzimy dokładny rejestr zabytków o charakterze wyjątkowym dla nas, sądeczan i mieszkańców sądecczyzny. Myślimy, że uda nam się, choć pewnie dość nieudolnie zrekonstruować i przedstawić zarys murów miejskich z końca XIV wieku, dokonać rekonstrukcji grodziska w Podegrodziu, a przy pomocy odpowiednich osób także warowni granicznej w Rytrze i zamku w Nowym Sączu. Spróbujemy także rozwiązać zagadkę tajemniczego tunelu, jaki miał łączyć Klasztor ss. Klarysek a Klasztor oo.Franciszkanów. Nasze miasto i jego okolice kryją wiele fascynujących tajemnic, które pomogą nam w skompletowaniu historii sądecczyzny.

 

 

 

 

Historia naszego miasta może także wiązać się z okresem wpływów późnorzymskich, nie zapominajmy przecież, że przez nasze miasto przechodził w średniowieczu tzw. Bursztynowy Szlak, który był w dużej mierze rekonstrukcją wcześniejszej trasy rzymskich kupców. To właśnie takie położenie miasta, które stało się we wczesnym średniowieczu ważnym ośrodkiem handlowo- komunikacyjnym mogło wiązać się z okresem wpływu Rzymian.

 

 

 

 

 

 

 

  Każdą osobę, któta może posłużyć nam radą i informacją prosimy o skontaktowanie się z nami przez adres e-mail, któty podany jest na stronie głównej. Przyjmujemy z chęcią jakiekolwiek znaleziska, mogące posłużyć nam w badaniach. Mogą to być monety, mapy, wszelkie przedmioty wykopane z ziemi, a mające jakąkolwiek wartość historyczną. Liczymy na Państwa wsparcie w naszym projekcie w ramach hasła „FIDES ET RATIO”( „wiara i rozum”).

 

 

Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa choć trochę wypełni białe luki w historii naszego miasta i całej sądecczyzny.

 

 

 

 

                                            

                                                                                                                   Autor: R.Z i P.R.

2228