Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Organizowanie spotkań

Treść

Planujemy przynajmniej raz na miesiąc organizowanie
spotkań, wykładów czy prelekcji z różnych dziedzin życia
dotyczących zarówno Wiary jak i Rozumu.


Pierwsze tego typu spotkanie w postaci wykładu prof. Włodzimierza Dłubacza zainaugurowało działalność klubu.
Wcześniej już były tego typu działania m.in. w nagraniu Wieczorku Poetyckiego p. Krystyny Kulej.

Planujemy zapraszać ludzi z doświadczeniem Wiary i dzielenia się tym doświadczeniem z innymi jak również osoby które w różny sposób prowadzą działalność ewangelizacyjną i misyjną.

Klub chce zapraszać również ludzi dobrej woli posiadających na wysokim poziomie wiedzę, aby kształtować elity sądecczyzny, które mogą tę wiedzę przenosić do swoich działań zarówno w edukacji jak i innych dziedzinach życia.

 

921