Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Religie i wierzenia religijne

Treść

Ludzie, od zarania dziejów starają się znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak: „Kim jestem?”, „Skąd wziął się świat i jak został stworzony?”. Odpowiedzi na te zagadnienia przez wiele lat były odnajdywane w wierzeniach religijnych. Niektóre z nich pochodzą z czasów przed naszą erą i o dziwo istnieją do dziś.

Przez burzliwe czasy minionych epok, religie tworzyły się, kształciły bądź rozłączały, tworząc wiele odłamów. Na dzień dzisiejszy, możemy podzielić wierzenia religijne według wiary w jednego lub więcej bogów. Oto niektóre z nich:

 

ANIMIZM

Termin ten zapoczątkował Edward Burnett Tylor. W animizmie często możemy wyróżnić jedno bóstwo, które jest stwórcą świata. Po skończeniu tworzenia swego dzieła, pozostawił go pod opieką mniej ważnych duchów. Takie wierzenia są charakterystyczne dla Irokezów oraz Indian Ameryki Północnej. W animizmie szczególną uwagę poświęca się siłom nadprzyrodzonym i świętym przedmiotom (nadawanie nazw). Podobne wierzenia znane są w innych obszarach, gdzie świętość przeznaczona jest dla podobizn bóstwa.

Odmianą animizmu jest pochodząca z Japonii religia, zwana szintoizmem. Jej wyznawcy trzymają w swoich domach święte kamidana, tj. „półki bogów”. Zwykle kładą na nich lustro, formuły okolicznościowych zaklęć oraz listę zmarłych przodków. Umarłych otacza się wielką czcią. Kult przodków jest tym większy, im większe jest drzewo genealogiczne rodu.

PRAWOSŁAWIE

To jeden z odłamów chrześcijaństwa, powstały po rozłamach w Kościele. Głosi on, że Trzecia Osoba Boska pochodzi od Boga Ojca, a czyściec nie istnieje. Według nich, Miłosierny Bóg, w dniu ostatecznym unicestwi piekło i szatana. W prawosławiu, nie istnieje zwierzchnictwo jednej osoby, na wzór papieża, lecz tworzy się szereg niezależnych kościołów. Świątynia to cerkiew, której wystrój jest bardzo bogato zdobiony. Msze i nabożeństwa odbywają się bardzo długo, z powodu niezwykle bogatego rytuału liturgicznego. Ich krzyż zawiera dodatkową, ukośną belkę, która symbolizuje Dobrego i Złego Łotra. Szczególnie czczone jest zmartwychwstanie Jezusa oraz wizerunki Najświętszej Marii Panny i Ducha Świętego.

PROTESTANTYZM

Religia ta wywodzi się z takich odłamów jak: luteranizm czy kalwinizm. Mimo, iż jest to kościół chrześcijański, protestanci odrzucają Tradycję. Z wielką czcią odnoszą się do Pisma Świętego, które próbują wyjaśniać indywidualnie. Protestanci odrzucają kulty Matki Boskiej oraz świętych. Przyjmują tylko jeden sakrament, a mianowicie chrzest. Wystrój ich kościołów nigdy nie jest bogaty, na honorowym miejscu umieszczany jest krzyż. Wiąże się to z ogromnym kultem Męki i Śmierci Pana Jezusa. Podobnie jak prawosławni nie podlegają zwierzchnictwu papieża oraz nie wierzą w czyściec. Najważniejszym dniem w ciągu roku jest Wielki Piątek, dzień śmierci Jezusa.

JUDAIZM

Wyznawcy Judaizmu nazywani są Żydami. Wierzą oni, że któregoś dnia na Ziemię przybędzie Mesjasz i zbuduje Królestwo Niebieskie. Ich świętą księgą jest Pięcioksiąg, która zawiera pięć ksiąg Starego Testamentu. Żydzi do dziś respektują zakaz pracy w dzień szabatu, czyli w sobotę. Najbardziej rozpoznawalne elementy tej religii to bardzo ścisłe diety (niejedzenie mięsa) i obrzezanie chłopców. Obchodzone święta to: Święto Paschy, Nowy Rok, Sukot, Iom Kippur (Dzień Pojednania), Chanuka i Bar micwy (dla chłopców) Bat micwy (dla dziewcząt).

ISLAM

Założycielem jest Mahomet, jeden z wielkich trzech proroków. Świętą księgą jest Koran. Muzułmanie, wierzą w nieśmiertelność ludzkiej duszy oraz zmartwychwstanie. Wyznawca Islamu jest zobowiązany spełnić pięć „filarów wiary”, czyli obowiązków; publiczne wyznanie wiary, odmówienie modlitwy pięć razy dziennie, płacenie jałmużny, post w miesiącu Ramadan oraz pielgrzymka do Mekki, czyli miejsca urodzenia Mahometa. Podczas Święta Ofiar składa się ofiarę z krwi i zwierząt.

HINDUIZM

Jest największą z religii politeistycznych, która wytrwała do dni dzisiejszych. Hindusi, wierzą w to, iż dusza człowieka przechodzi przez koło narodzin i śmierci. Może ona odrodzić się w zwierzęciu, bądź w człowieku, w zależności od spełnionych dobrych uczynków w poprzednim wcieleniu. Jednym z najbardziej kolorowych i uroczystych świąt jest Diwali- obchodzone na cześć światła. Dzień po nim to hinduski Nowy Rok.

BUDDYZM

Jest jedną z politeistycznych religii świata. Uznaje się w niej reinkarnację, którą zaczerpnięto od Hinduizmu. Dla buddystów liczą się tylko czyny i pragnienia, które prowadzą do stanu niebytu, czyli nirwany. Ważnym elementem tej religii jest pielgrzymka do miejsca narodzin Buddy, czyli Lumbini w Neapalu. Najważniejszym i najhuczniejszym świętem jest Nowy Rok, zwany Losar. Uroczyście obchodzi się też urodziny Dalaj Lamy, a także święta Higan Obon i Setsubon.

KONFUCJANIZM

Religie Zachodu koncentrują się na przykazaniach moralnych, w tym konfucjanizm. Jego założycielem był Konfucjusz, mieszkaniec Chin, którego maksymy są znane do dziś np. „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”. W religii tej zachowały się: kult żywych i zmarłych przodków oraz zalecenia etyczne co do postępowania. Konfucjanizm wywarł ogromny wpływ na religię w Japonii.

TAOIZM

Powstał w Chinach, podobnie jak konfucjanizm. Jest systemem filozoficzno-religijnym, w którym liczy się harmonia oraz przepływający przez świat pierwiastek tao. Taoizm jest silnie związany z wierzeniami w duchy, demony oraz w dwa rodzaje energii. Religia ta w przeciwieństwie do konfucjanizmu nigdy nie zyskała popularności poza obszarem Chin.921