Przejdź do treści
2
Przejdź do stopki

Złote myśli na każdy dzień

Treść

 

PONIEDZIAŁEK

''Kiedy religia nakazuje poniechanie pracy, winna mieć wzgląd bardziej na potrzeby ludzi niż na wielkość istoty, którą czci.''

                                                               Montesquieu

Czasami sytuacja wymaga od nas pracy mimo, że religia jest jej przeciwna. Nie zawsze mamy na to wpływ naprzykład poprzez trudne warunki bytu. Religia nie powinna ingerować w takie dziedziny życiowe.

 

WTOREK

"Chcąc określić krótko chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć: jest ono religią miłości...."

Rupert Mayer

Chrześcijaństwo opiera się na miłości, którą powinniśmy darzyć siebie i bliźnich, dlatego też Chrystus ustanowił przykazanie : "Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego." Powinniśmy miłować wszystkich ludzi bez względu na to, czy są naszymi przyjaciółmi, czy też nie.Nasza miłość powinna być też skierowana do Boga, gdyż jesteśmy dla niego ukochanymi dziećmi.

 

ŚRODA

"Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim porozmawiać."

Robert Mader

Człowiek często wątpi w istnienie Boga, gdyż go nie doświadcza empirycznie. Wiara wymaga jednak uwierzenia w coś czego oczy ludzkie nie mogą ujrzeć. Każdy chciałby skontaktować się z Bogiem, by upewnić się, że on naprawdę istnieje.


CZWARTEK

"Człowiek bez religii, choćby nawet nieuświadomionej nie może istnieć, podobnie jak bez serca."

Lew Tołstoj

Celem ludzkiego życia jest poszukiwanie swojego sacrum, według którego mógłby istnieć. Stąd też na świecie pojawia się tak wiele religii. Byt ludzki jest uzależniony od wiary." Religia to opium dla ludu".


PIĄTEK

"Czyż nie jest dziwne, że ludzie tak chętnie walczą o religię, a tak niechętnie żyją zgodnie z jej zasadami."

W Polsce istnieje dziwny zwyczaj robienia tego co jest zabronione. Podczas trwania wojny, zaborcy starali się wyniszczyć ducha religii w sercach polskiego ludu, co doprowadziło do jeszcze większego oporu i chęci odnowienia kościoła chrześcijańskiego w kraju. Dzisiejsze czasy ukazują podobną sytuację, chociaż ludzie negują najważniejsze zasady Kocioła i od nich odbiegają.

 

SOBOTA

"Religie są jakoś skąpe w udzielaniu odpowiedzi na pytanie, które uwielbiam: co, u diabła, robił Pan Bóg przed stworzeniem świata?"

Roland Topor

Bóg jest dla nas wielką zagadką, niewiadomą, której nigdy nie odgadniemy. Jego zamysły i plany dotyczące naszego życia są nam obce i nieznane. Dotychczas nikt z ludzi nie odkrył prawdziwego wizerunku Boga, miejsca jego pobytu ani jego zajęć. Jedynie w Apokalipsie Świętego Jana zostały odkryte plany Boże, dotyczące końca świata, którego się tak obawiamy.

 

NIEDZIELA

"Boga czuje serce, nie rozum. Oto co jest wiara: Bóg dotykalny dla serca, nie dla rozumu."

Blaise Pascal

Rozum człowieka nie jest w stanie pojąć istoty Boga , ani ogromu jego wszechmocy. Jest on dla stworzeń,jakimi są ludzie niepojęty , dlatego też jedynym sposobem poznania Boga powinno być ufne zawierzenie jego opatrzności.

 

 

920